top of page

نه فقط یک شرکت ساختمانی...

شرکت Cordova Construction Services که در سال 1984 تأسیس شد، زمانی شروع به کار کرد که اسکار کوردووا برای زندگی بهتر از السالوادور مهاجرت کرد. او کار خود را با خرید یک وانت کوچک برای انجام پاکسازی های کوچک آغاز کرد. سپس به سرویس پیرایش درختان گسترش یافت و شامل تخریب و حفاری نرم بود. قبل از اینکه بدانیم، Cordova Construction Services، Inc خدمات بسیاری مانند حفاری سنگین، فونداسیون بتونی سنگین و اجاره کانتینرهای رول آف ارائه می داد. Through hard work and determination, Cordova Construction Services, Inc  went from a sole ownership to a corporation. Cordova Construction Services، Inc کماکان تحت مالکیت و اداره خانواده است و در حال حاضر توسط رئیس و موسس Oscar Cordova و همچنین فرزندانش جنیفر و جسی کوردوا اداره می شود. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

bottom of page